Koło geograficzne - strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Koło geograficzne

Zajęcia pozalekcyjne

Z inicjatywy pani Lidii Pietrulewicz od 3 września 2012 roku prowadzone jest w placówce, w ramach zajęć pozalekcyjnych, koło geograficzne. Zajęcia odbywają się raz tygodniu, a uczęszczają na nie uczniowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Cele
m zajęć w ramach koła jest:

 • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem geografia,

 • kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania informacji o naukach przyrodniczych,

 • integracja uczniów, którzy dążą do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności,

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą,

 • rozwijanie umiejętności korzystania z literatury naukowej, popularnonaukowej i opracowań statystycznych,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych, jakie zachodzą na powierzchni ziemi i pod jej powierzchnią.


Na zajęciach uczniowie:

 • utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach geografii,

 • przygotowują się do konkursów geograficznych,

 • pracują z mapą w terenie (marsz na orientację, odnajdywanie ulic Bytowa),

 • oglądają i analizują filmy na temat krajów Unii Europejskiej (Młody Europejczyk- 27 krajów UE, tradycje i obyczaje, zabytki, sławni ludzie, kulinaria, folklor, podstawowe słówka),

 • poszerzają wiedzy na temat krajów należących do Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy)

 • zwiedzają zabytki i poszerzają wiedzę o Bytowie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego