SOSW dzisiaj - strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

SOSW dzisiaj

Z kart historiiDzisiejsza działalność Ośrodka niewątpliwie ukształtowana została dzięki pracy ludzi wielkiego serca. Szkoła zawdzięcza powstanie i rozwój ich ofiarnej działalności, zaangażowaniu, otwartości i wrażliwości na potrzeby dzieci specjalnej troski.


Mówiąc o teraźniejszości, należałoby jednak spojrzeć nieco wstecz i zacząć od roku 2000, kiedy to w związku z wprowadzeniem reformy oświaty w skład Ośrodka weszła szkoła podstawowa, gimnazjum i internat. Stanowisko dyrektora objął Kazimierz Kerlin, wicedyrektorem była nadal Elżbieta Puchała, a kierownikiem internatu - Krystyna Smantek.

W roku szkolnym 2000/2001 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: kucharz, piekarz, malarz - tapeciarz oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Obie szkoły dają absolwentom gimnazjum możliwość podjęcia dalszej nauki bez konieczności wyjeżdżenia do szkół działających na terenie innych powiatów. Tym samym kończą się stałe, bo właściwie od początku istnienia placówki, zmagania z problemem dalszego kształcenia absolwentów. A utworzenie w 2001 roku oddziału wczesnego wspomagania, czyli tzw. klasy "0" oraz w 2009 roku Przedszkola sprawiło, że placówka daje obecnie swoim podopiecznym pełen zakres kształcenia.


W dalszym ciągu problemem są bieżące i kapitalne remonty. Szczupły budżet placówki nie pozwala na realizację wielu planów. Sporo prac wykonuje się wprawdzie własnymi siłami, a także dzięki sponsorom i dotacjom, ale to nie rozwiązuje w całości problemu. W ten sposób przeprowadzono kapitalny remont zaplecza sanitarnego w starym budynku szkoły (zmieniono hydraulikę i położoną glazurę) oraz całkowicie wymieniono instalację elektryczną we wszystkich pomieszczeniach. Wykonano remont sali gimnastycznej, elewację i docieplenie elewacji budynku internatu, zbudowano parking oraz wykonano remont boiska szkolnego i boiska przy internacie. Wciąż dokonuje się wielu przeróbek, zmian, adaptacji nowych pomieszczeń, odświeżania, malowania. Dzięki tym zabiegom placówka poprawia swą bazę lokalową, estetykę i funkcjonalność.

Ośrodek jest otwarty na środowisko. Przyjmuje gości przy okazji realizowania wielu przedsięwzięć. W ostatnim czasie placówkę odwiedziła delegacja ze Szwecji oraz goście z Niemiec - z zaprzyjaźnionego powiatu Schmalkalden oraz ze Szkoły Specjalnej w Hagen, z którą podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Odbywa się wiele konferencji: dla dyrektorów ośrodków, dyrektorów szkół specjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów.

Organizowanie wielu imprez skupia młodzież z placówek kształcenia specjalnego całego województwa. Do imprez tych należą: Targi Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir", które zyskały wielką popularność i uznanie w środowisku, wojewódzka impreza związana z realizacją hasła roku, kiermasze świąteczne - wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz liczne konkursy, pokazy i przeglądy.
Bardzo istotną część działalności Ośrodka stanowi sport. Prężnie działają dwie organizacje: Klub Olimpiady Specjalne - Polska i "Sprawni Razem". Młodzież pod opieką nauczycieli nabywa umiejętności sportowe i reprezentuje Ośrodek na zawodach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, a nawet światowym i olimpijskim, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i medale, włącznie z mistrzostwem świata i mistrzostwem olimpijskim.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego