Zasadnicza Szkoła Zawodowa - strona SOSW w Bytowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Oferta edukacyjno - terapeutyczna > Oferta edukacyjna

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę rozpoczętą w naszej placówce i zdobyć zawód. Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz. Nauka w szkole trwa trzy lata. W tym czasie uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania danego zawodu.


Po ukończeniu szkoły każdy absolwent może przystąpić do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe i uzyskać kwalifikacje zawodowe (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - kwalifikacje
B.5. Montaż systemów suchej zabudow
y; B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych; kucharz - kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów), uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu.  Egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.


Dla uczniów mamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych, gdzie zdobywają wiadomości niezbędne w dorosłym życiu. Prowadzimy cykl zajęć z programu "Kultura bezpieczeństwa" opracowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach wieloletniego programu "Dostosowywania warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej". W celu aktywnego wdrażania absolwentów w zagadnienia rynku pracy w Ośrodku prowadzimy Klub Pracy, w ramach którego uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, właściwej prezentacji przed pracodawcą, poznają zagadnienia z Kodeksu Pracy. W celu analizy losów naszych absolwentów i dostosowywania kształcenia do rynku pracy monitorujemy lokalne zapotrzebiowanie na pracowników oraz procentowe zatrudnienie naszych absolwentów w zdobytym zawodzie. W tym celu ścisle współpracujemy z Klubem Pracy działajacym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

W warsztatach szkolnych SOSW uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 odbywają praktyki szkolne. Kształcą i doskonalą nowe umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Przy pomocy nauczyciela praktycznej nauki zawodu pani Joanny Garskiej uczniowie przygotowują się do pracy zawodowej zgodnej z przepisami bhp i ppoż. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia w warsztacie na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Swoje umiejętności doskonalą w pracy na rzecz Ośrodka. Zgodnie z harmonogramem prac remontowych w placówce remontują poszczególne pomieszczenia, naprawiają ławki, sprzątają tereny przyszkolne oraz pomagają w przeprowadzeniu wielu imprez szkolnych.

W pracowni gospodarstwa domowego odbywają się lekcje i ćwiczenia praktyczne uczniów klas zawodowych kształcących się w zawodzie, klas przysposabiających do pracy zawodowej oraz klas młodszych w ramach techniki. Dobre wyposażenie pracowni umożliwia prowadzenie różnorodnych, ciekawych zajęć, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej zdawalności egzaminu zawodowego przez naszych absolwentów. Opiekunem pracowni oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych kucharzy jest pani Ilona Kopp - Ostrowska.

W pracowni przygotowywane są poczęstunki, wypiekane ciasta na imprezy okolicznościowe, konkursy. Najważniejsze z nich to: Targi Prac Dziecięcych " Pomysłowy Dobromir", spotkania "opłatkowe", andrzejki, Dzień Matki, Konkurs Ekologiczny, Dzień Integracji, pożegnanie absolwentów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego